تاپ خبر - آرشیو

کتاب شیمی ترکیبات طبیعی منتشر شد
به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل؛

کتاب شیمی ترکیبات طبیعی منتشر شد

مرکز انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب «شیمی ترکیبات طبیعی: منابع، جداسازی‌ها و ساختارها» را در ۱۴ فصل و ۲۵۶ صفحه منتشر کرد.

ادامه مطلب