گزارش تصویری

فعالیت جهاددانشگاهی در زمینه درمان ناباروری و نشاسته پلیمری چشمگیر است
در بازدید رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی از جهاددانشگاهی استان عنوان شد:

فعالیت جهاددانشگاهی در زمینه درمان ناباروری و نشاسته پلیمری چشمگیر است

همزمان با هفته پژوهش و فناروی، رئیس و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی و از بخش های مختلف جهاددانشگاهی اردبیل بازدید کردند.

ادامه مطلب