آموزشی - آرشیو

در همایش گسترش سواد آبی عنوان شد؛

کمبود آب یکی از عوامل محدود کننده توسعه اقتصادی کشور/دیدگاه دانش آموزان به آب باید نگاهی سرمایه ای باشد

به همت جهاددانشگاهی اردبیل و با همکاری شرکت آب منطقه ای اردبیل و اداره کل آموزش و پرورش استان همایش "گسترش سواد آبی" پنجشنبه ۲۸ آذر ماه در مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان استان برگزار شد.

ادامه مطلب