آموزشی - آرشیو

کارگاه آموزشی "کارآفرینی" در شهرستان خلخال برگزار شد
به همت جهاددانشگاهی اردبیل؛

کارگاه آموزشی "کارآفرینی" در شهرستان خلخال برگزار شد

در راستای توانمندسازی بانوان، کارگاه آموزشی "کارآفرینی" به همت جهاددانشگاهی استان و با مشارکت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل و امور بانوان شهرستان خلخال، شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه در این شهرستان برگزار شد.

ادامه مطلب
بازاریابی مهمترین دغدغه تولید کنندگان است
مدرس کارآفرینی عنوان کرد:

بازاریابی مهمترین دغدغه تولید کنندگان است

به همت جهاددانشگاهی استان اردبیل و با مشارکت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل کارگاه «کارآفرینی» برای فعالین قالی بافی اردبیل در سازمان صنعت و معدن استان برگزار شد.

ادامه مطلب