آرشیو اخبار

درجلسه شورای فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل عنوان شد:

انسجام دستگاه‌های اجرایی استان موجب اثربخشی فعالیت‌های فناوران است/ تجاری سازی محصولات فناوران؛ حلقه مفقوده در توسعه فعالیت مراکز رشد گیاهان دارویی

جلسه شورای فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل با حضور اعضای شورای فناوری مرکز و مدیر سامانه‌های نوین فناوری و حمایت از نوآوری جهاددانشگاهی کشور، شنبه ۳ آذرماه در این نهاد برگزار شد.

ادامه مطلب