گزارش تصویری جلسه شورای داوری مرکز نوآوری و شتابدهی استان اردبیل

۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۵
نام عکاس: سیده صغری جوادی

جلسه شورای داوری مرکز نوآوری و شتابدهی استان اردبیل