مطالب مرتبط با کلید واژه

مرکز نوآوری و شتابدهی استان اردبیل


به همت مرکز نوآوری و شتاب‌دهی جهاددانشگاهی؛

کارگاه آموزشی ایده پردازی و خلق ارزش در اردبیل برگزار شد گالری

به همت مرکز نوآوری و شتاب‌دهی جهاددانشگاهی استان اردبیل و از مجموعه برنامه‌های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان، کارگاه آموزشی «ایده‌پردازی و خلق ارزش» به صورت مجازی برگزار شد.

ادامه مطلب
به همت جهاددانشگاهی استان؛

کارگاه آموزشی ثبت شرکت و قوانین مربوط به آن در اردبیل برگزار شد گالری

به همت مرکز نوآوری و شتاب‌دهی جهاددانشگاهی استان اردبیل و از مجموعه برنامه‌های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان، کارگاه آموزشی «ثبت شرکت و قوانین مربوط به آن» برگزار شد.

ادامه مطلب
به همت مرکز نوآوری و شتاب‌دهی جهاددانشگاهی؛

کارگاه آشنایی با مفاهیم کاربردی در کسب و کار در اردبیل برگزار شد گالری

به همت مرکز نوآوری و شتاب‌دهی جهاددانشگاهی استان اردبیل، کارگاه آموزشی «آشنایی با مفاهیم کاربردی در کسب و کار»، از مجموعه برنامه‌های شتابدهی کسب و کارهای فناورانه جوانان برگزار شد.

ادامه مطلب