انتشارکتاب «مدیریت سود» در جهاددانشگاهی اردبیل

۲۳ تیر ۱۳۹۹ | ۰۹:۵۳ کد : ۲۰۰۹۲ فرهنگی تاپ خبر
انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب «مدیریت سود» را در چهار فصل و ۸۸ صفحه منتشر کرد.
انتشارکتاب «مدیریت سود» در جهاددانشگاهی اردبیل

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان ادبیل، این کتاب توسط امیر مردانشاهی، مهدی فتحی ‌مرادلو، و مهدی سجادی به رشته تحریر درآمده است.

این کتاب با توجه به نیاز مدیران، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان گردآوری و تدوین شده است تا راهکارهای مفیدی جهت تصمیمگیریهای اقتصادی ارائه کند.

این کتاب با عناوین کلیات و تعاریف، سرمایه گذاران نهادی و انگیزههای مدیریت سود، سایر متغیرهای موثر در سود و شیوه‌های مدیریت سود جمع بندی شده است و به قیمت 25 هزار تومان از کتاب فروشی‌ها قابل تهیه می‌باشد.

با توجه به اینکه گزارشهای مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیمگیریهای اقتصادی به شمار میروند و به صورت یکسان در اختیار استفاده‌کنندگان قرار نمی‌گیرد، بنابراین بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد میشود که این کتاب می‌تواند به مدیران جهت تصمیم‌گیری، ایجاد انگیزه و فرصت مدیریت سود کمک کند.


نظر شما :