بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل

۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۵ ۸
نام تهیه‌کننده: مریم خروشی

کاظم دبیر، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل در آخرین روز از بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل بازدید کرد.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل از غرفه جهاددانشگاهی اردبیل