بازدید جهادگران دانشگاهی استان اردبیل از نمایشگاه هفته دفاع مقدس

۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۳
نام عکاس: فائزه ندایی

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، رئیس و جمعی از جهادگران دانشگاهی استان اردبیل از نمایشگاه رزمی ـ فرهنگی جنگ‌های نامنظم بازدید کردند.