تجلیل از جهادگران برتر و منتخبان مسابقه ورزشی دارت در جهاددانشگاهی استان اردبیل

۱۸ مرداد ۱۴۰۰ ۱۹
نام عکاس: فایزه ندایی

به مناسبت 16 مرداد، چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی، طی مراسمی با حضور دکتر اوچی اردبیلی، رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل از جهادگران برتر و منتخبان مسابقه ورزشی دارت این واحد تجلیل شد.