به همت مرکز انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل؛

کتاب "اصول آزمایش‌های مقدماتی علوم دامی" منتشر شد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۳ کد : ۷۶۹۵ فرهنگی
به همت مرکز انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل، کتاب «اصول آزمایش‌های مقدماتی علوم دامی» وارد بازار نشر شد.
کتاب "اصول آزمایش‌های مقدماتی علوم دامی" منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، این کتاب به قلم دکتر جمال سیف‌دواتی و رضا سید شریفی، اعضای هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به رشته تحریر درآمده است.

آشنایی و اصول کار با ابزار و شیشه آلات آزمایشگاهی، نحوه تهیه مواد و محلول‌های استاندارد، نمونه برداری از علوفه برای تجزیه و ارزیابی کیفی، تکرارپذیری نتایج و داده‌های آزمایشی، روش تعیین ماده خشک مواد سیلویی و یادآوری اصول نمونه برداری آن، تعیین پروتئین خام با استفاده از روش کجلدال، اندازه‌گیری نیتروژن یا پروتئین خام به روش هچ اصلاح شده، تعیین محتوای نیتروژن آمونیاکی مواد سیلویی، اندازه گیری فیبر خام، تعیین میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیـاف نـامحلول در شـوینده‌ی خنثـی و اسیدی با دستگاه آنکـوم و اندازه گیری انرژی خام به روش کالریمتر بخش‌های مهم این کتاب را تشکیل می‌دهند.

کتاب «اصول آزمایش‌های مقدماتی علوم دامی» در 19 فصل160 صفحه جمع بندی شده است که به قیمت 25 هزار تومان از کتابفروشی ها قابل تهیه است.


نظر شما :