به همت انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل؛

کتاب «رمزگردانی زبانی دوزبانه‌‌‌ها» منتشر شد

۰۶ مهر ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۷ کد : ۲۳۱۵۸ فرهنگی تاپ خبر
انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب «رمزگردانی زبانی دوزبانه‌‌‌ها با تأکید برکارکردهای تربیتی» را در سه فصل  و۱۲۰ صفحه منتشر کرد.
کتاب «رمزگردانی زبانی دوزبانه‌‌‌ها» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان اردبیل، این کتاب توسط دکتر عبدالحسین حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل به رشته تحریر درآمده است.

در کتاب مذکور به تعریف و طبقه‌‌‌بندی‌‌‌های مختلف دو زبانگی، ارتباط آن با حوزه‌‌های دیگر، پیامدهای دو زبانگی (قرض‌‌گیری، رمزگردانی زبانی و ...)، گستره مطالعات رمزگردانی زبانی در زیرشاخه‌‌‌های جامعه‌‌شناسی، روان‌‌شناسی زبان و زبان‌‌‌شناسی نظری پرداخت شده است.

این کتاب بر اساس نظریه و دیدگاه‌‌‌های مطرح در دو زبانگی، رمزگردانی زبانی و علوم تربیتی تالیف و تدوین شده که می‌تواند هم از بعد نظری و هم کاربردی در حوزه آموزش مورد استفاده دانشجویان زبان‌‌‌شناسی تربیتی، علوم تربیتی و آموزش زبان فارسی قرار گیرد.

کتاب «رمزگردانی زبانی دوزبانه‌‌‌ها» به قیمت 42 هزار تومان از کتاب فروشی‌ها قابل تهیه است.


نظر شما :