رویداد ایده شو "کشاورزی مدرن و کاهش مصرف آب"

تاریخ برگزاری : ۱۷ مهر ۱۳۹۸ رویدادها
رویداد ایده شو "کشاورزی مدرن و کاهش مصرف آب"

مرکز رشد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی برگزار می کند

رویداد ایده شو "کشاورزی مدرن و کاهی مصرف آب"

مهلت ارسال ایده ها: 1398/06/30