جلسه بررسی راه های توسعه گردشگری سلامت استان در جهاددانشگاهی اردبیل با حضور استاندار اردبیل برگزار شد

۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۶

در این جلسه که  با حضور مهندس بهنام جو،  استاندار اردبیل،  مهندس ندایی، معاون سیاسی،  امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، مهندس امامی، فرماندار اردبیل، دکتر غاربی،  مسئول روابط عمومی استانداری اردبیل و دکتر اوچی اردبیلی، رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار شد زمینه های مختلف توسعه گردشگری استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت