نشست صمیمی با کارکنان جهاددانشگاهی استان اردبیل که به مناسبت سی و نهمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی

۱۰ شهریور ۱۳۹۸ ۲۳