گزارش تصویری از نشست خبری و تجلیل از اصحاب خبر و رسانه همکار جهاددانشگاهی اردبیل

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۲۰

 نشست خبری و تجلیل از اصحاب خبر و رسانه همکار جهاددانشگاهی اردبیل به مناسبت سی و نهمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی و روز خبرنگار