گزارش تصویری بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل و مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری اردبیل از جهاددانشگاهی اردبیل

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ۲۱

گزارش تصویری بازدید دکتر نژاد محمد، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل و دکتر جوادی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و  تحول اداری استانداری اردبیل از مراکز آموزش کوتاه مدت، علمی کاربردی، درمان ناباروری قفقاز، نمایندگی بانک خون بند ناف رویان و مرکز رشد فناوری فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل