گزارش تصویری سفر رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران به استان اردبیل

۰۶ مهر ۱۳۹۹ ۲۷

مسعود کمبرانی، رئیس پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاددانشگاهی در سفر خود به استان اردبیل علاوه بر بازدید از فضاهای مکان‌یابی شده برای راه‌اندازی پایلوت نیمه صنعتی تولید نشاسته حفاری، از مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی، آزمایشگاه‌های کشت بافت، ژنتیک و سلولی ملکولی جهاددانشگاهی استان اردبیل بازدید و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.