نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از جهادانشگاهی اردبیل

۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۲۲

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از مراکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی، درمان ناباروری قفقاز، آزمایشگاه‌های ژنتیک، کشت بافت و سلولی ملکولی و دبیرخانه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، جهاددانشگاهی استان اردبیل بازدید و در جریان فعالیت‌های آن قرار گرفت.