گزارش تصویری از افتتاح دبیرخانه طرح ملی «توسعه مشاغل خانگی» در اردبیل

۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۹